Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym

4.11.2017 roku w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się finałowa runda Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym.
Nasz oddział reprezentowała czwórka zawodników: Półkotycka Łucja, Krasnodębska Małgorzata, Półkotycki Igor i Frączyk Wojciech.
Udało nam się poprawić wyniki z zawodów z przed miesiąca oraz własne rekordy życiowe oraz kilkakrotnie „wejść” do pierwszej dziesiątki najlepszych ratowników w Polsce.
Pechowo zakończyły się starty Małgorzaty Krasnodębskiej, która przynajmniej w dwóch konkurencjach była faworytką do zdobycia medalu.

Szkolenie z pracy pociągowej – Sled Dog Training Course

 

Sekcja Psów Ratowniczych OM WOPR Katowice zaprasza na szkolenie z pracy pociągowej 29.01.2018r.
Cena:
400 zł / osobę – 4 noclegi z wyżywieniem – śniadania i obiadokolacje
40 zł / psa za pobyt w ośrodku

Szkolenie:
100 zł / psa należącego do WOPR Katowice
200 zł / pozostałe psy

Koszty ogniska, kuligu – płatne na miejscu dla chętnych.

Cena obejmuje:
– 4 noclegi w pokojach 2os lub 3os z łazienkami
– 4 śniadania i obiadokolacje
– koszulkę pamiątkową
– szkolenie psów z posłuszeństwa i pracy pociągowej
– certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Zgłoszenia na adres mailowy:
silesianrescuedogsteam@gmail.com
W zgłoszeniu proszę podać
– imiona i nazwiska wszystkich osób
– ilość i imiona psów, wiek, płeć, rasę
– rozmiar koszulki dla uczestniczących w szkoleniu

Zgłoszenia przyjmujemy do końca listopada – ze względu na ograniczona ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń z opłaconą zaliczką. Po wysłaniu zgloszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie, dane do przelewu i harmonogram wpłat. (pierwsza wpłata 200/zł od osoby i 100/zł od psa do 5 dni od zgłoszenia, druga wpłata do końca grudnia 2017.)

Silesian Rescue Dogs Team WOPR Katowice invites to Sled Dog Training Course 29.01.2018r.
Costs of accommodation:
400 Zloty / person – 4 half-boards
40 Zloty / dog for staying at the hotel

Costs of training course:
100 Zloty / dog that is belonging to WOPR Katowice
200 Zloty / dog that is not belonging to WOPR Katowice

Costs of campfire and sleigh party can be paid at the hotel for everyone who wants.

The price includes:
-Accommodation: 4 overnight stays in rooms for 2-3 people with bathroom.
-Food: 4 breakfasts and lunch and dinner in one
-Commemorative T-shirt from training course
-Obedience and Sled Dog Training course
-Certificate of participating in training course

Applications shall be sent to the following e-mail address: silesianrescuedogsteam@gmail.com
In the application please indicate:
-Names and Surnames of persons taking part in a training course
-Number, names, age, sex and breed of dogs
-T-shirt size for people taking part in a training course

Applications will be taken until the end of November- because of the limited number of places, decision to accept is going to be dependent to a sequences of applications with a advance payment already paid for. After sending an application, you will receive confirmation, bank transfer information and the timetable of payments (first payment- 200 Zloty/ person and 100 Zloty/ dog till 5 days from applying, second payment till the end of December 2017).

https://www.facebook.com/events/374742549636964/?active_tab=about

Szkolenie lodowe – Ice Rescue Training

Sekcja Psów Ratowniczych OM WOPR Katowice zaprasza na szkolenie lodowe 26.01.2018 r. na Jeziorze Turawskim.
Szkolenie lodowe poprowadzi V-ce Prezes ds. szkoleniowych OM WOPR Katowice mgr Jarosław Zwierzyna.
Szkolenie psów na lodzie poprowadzi Instruktor Szkolenia Psów Damian Łagodzki oraz Katarzyna Łagodzka
Koszty szkolenia:
350 zł / osobę dla członków WOPR Katowice
450 zl / osobę dla pozostałych osób
200 zł / osobę towarzyszącą nie uczestniczącą w szkoleniu

100 zł / psa należącego do WOPR Katowice
200 zł / pozostałe psy

Cena obejmuje:
– zakwaterowanie piątek / sobota / niedziela w domkach, w pokojach 2-3 osobowych (łazienka na 1 domek – 2 pokoje)
– wyżywienie od piątku od kolacji do niedzieli do obiadu włącznie
– koszulkę pamiątkową ze szkolenia
– certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
– szkolenie teoretyczne
– szkolenie praktyczne na lodzie i w wodzie przy użyciu sprzętu WOPR
– szkolenie psów

Zgłoszenia na adres mailowy:
silesianrescuedogsteam@gmail.com
W zgłoszeniu proszę podać:
– imiona i nazwiska wszystkich osób
– ilość i imiona psów, wiek, płeć, rasę
– rozmiar koszulki dla uczestniczących w szkoleniu

Zgłoszenia przyjmujemy do końca listopada – ze względu na ograniczona ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń z opłaconą zaliczką. Po wysłaniu zgloszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie, dane do przelewu i harmonogram wpłat. (pierwsza wpłata 200/zł od osoby i 100/zł od psa do 5 dni od zgłoszenia, druga wpłata do końca grudnia 2017).

W razie sytuacji niezależnej od organizatorów – dodatnich temperatur i braku lodu na jeziorze w styczniu – szkolenie może być odwołane do 15 stycznia 2018 – całość wpłat będzie zwrócona.

Dla uczestniczących również w szkoleniu z pracy pociagowej w Zakopanem istnieje możliwość dokupienia kolacji w niedziele, noclegu do poniedziałku i śniadania w poniedziałek rano. Koszt 70 zł/osobę.

Silesian Rescue Dogs Team WOPR Katowice invites to Ice Rescue Training on the ice 26.01.2018 r. of Turawskie Lake. Ice Rescue Training will be conducted by vice-chairman and Lifeguard Instructor mgr Jarosław Zwierzyna. Whereas Dog Ice Rescue Training will be conducted by Dog Training Instructor Damian Łagodzki and Katarzyna Łagodzka.
Costs of training course:
350 Zloty / person who is a member of WOPR Katowice
450 Zloty / person who isn’t a member of WOPR Katowice
200 Zloty / companion who doesn’t take part in a training course
100 Zloty / dog that is belonging to WOPR Katowice
200 Zloty / dog that is not belonging to WOPR Katowice

The price includes:
-Accommodation: Friday, Saturday, Sunday in small houses, in rooms for 2-3 people, bathroom for 1 small house (2 rooms)
-Food from Friday supper to Sunday dinner inclusive
-Commemorative T-shirt from training course
-Certificate of participating in training course
-Theoretical training
-Practical training on the ice and in the water using WOPR’s equipment
-Dog training

Applications shall be sent to the following e-mail address: silesianrescuedogsteam@gmail.com
In the application please indicate:
-Names and Surnames of persons taking part in a training course
-Number, names, age, sex and breed of dogs
-T-shirt size for people taking part in a training course

Applications will be taken until the end of November- because of the limited number of places, decision to accept is going to be dependent to a sequences of applications with a advance payment already paid for. After sending an application, you will receive confirmation, bank transfer information and the timetable of payments (first payment- 200 Zloty/ person and 100 Zloty/ dog till 5 days from applying, second payment till the end of December 2017).

In case of unpredictable situation- lack of the ice in January- training course can be cancelled till 15th of January 2018- all payments will be returned.

It is possible to stay till Monday by paying 70 Zloty/ person.

https://www.facebook.com/events/507733216248755/?active_tab=about

ODBIÓR DOKUMENTÓW


UWAGA!

Wszyscy ratownicy którzy nie odebrali legitymacji, zaświadczeń lub innych dokumentów – wszystkie te dokumenty można odbierać w dniach dyżuru Zarządu, czyli w czwartki w godz. 16:00 – 18:00 na ul. Cichej 10. Prosimy o sprawdzanie każdorazowo na FB lub na stronie www aktualności dotyczących dyżurów w dany czwartek.

Odszedł na wieczną wachtę

Zmarł Franciszek Działas
Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na wieczną wachtę jeden z najstarszych czynnych działaczy Śląskiego WOPR Franciszek Działas. Początki Jego działalności są związane z zakładaniem struktur WOPR na Śląsku. Od początku istnienia WOPR-u związany z Oddziałem Miejskim WOPR Katowice, a następnie z Drużyną MOSiR Katowice, której był współzałożycielem. Przez bardzo wiele lat był członkiem Zarządu Śląskiego WOPR i jego Władz. Solidny, wymagający i rzetelny, a równocześnie koleżeński i towarzyski. Cześć Jego pamięci.
Msza Święta w jego intencji odbędzie się w Kościele Wniebowzięcia NMP ul. Graniczna 26 Katowice (obok „Belga”) o godzinie 11:00, 3 listopada 2017 r. po czym zostanie pochowany na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.