ODDZIAŁ MIEJSKI WOPR KATOWICE  PROWADZI SZEREG SZKOLEŃ:

MŁODSZY RATOWNIK WOPR

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób pragnących rozpocząć przygodę z ratownictwem wodnym. Absolwent kursu zna podstawy funkcjonowania ratownictwa wodnego, podstawowe techniki samoratownictwa i ratownictwa, potrafi obsługiwać indywidualny sprzęt ratowniczy oraz jest w stanie udzielić pierwszej pomocy. Szkolenie obejmuje zajęcia na pływalni, wodach otwartych oraz wykłady teoretyczne. Kończy się egzaminem wewnętrznym oraz nadaniem stopnia organizacyjnego.

Wymagania formalne: 14 lat, dobra kondycja fizyczna, dobra umiejętność pływania, umiejętność pracy w zespole, brak przeciwwskazań zdrowotnych. STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR NIE UPRAWNIA DO PRACY ZAWODOWEJ!

ZAINTERESOWANY? ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI KONTAKT.
PROPONUJEMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:

SZKOLENIE MOTOROWODNE

Jesteśmy Ośrodkiem Szkoleniowym i Egzaminacyjnym Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w którym zostaniesz przeszkolony przez fachową kadrę nie tylko w zakresie wymaganym przy egzaminie państwowym na stopień sternika motorowodnego, ale również w tematyce zastosowania łodzi motorowych i skuterów podczas akcji ratowniczych, która wynika z naszego wieloletniego doświadczenia. Zajęcia praktyczne odbywają się indywidualnie i nie mają ram czasowych - szkolenie zakończy się, gdy będziesz gotów samodzielnie bezpiecznie pływać.