top of page
VHFRadioCourseWales.jpg

RADIOOPERATOR

Short Range Certificate wymagane jest do samodzielnego prowadzenia rejsów morskich. W części krajów są to uprawnienia ważniejsze niż patenty.Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom konwencji SOLAS na obszarze morza A1.

bottom of page