top of page

ODDZIAŁ MIEJSKI WOPR KATOWICE COROCZNIE PROWADZI SZKOLENIA RATOWNICZE. DO TEJ PORY WYSZKOLILIŚMY KILKA TYSIĘCY OSÓB STANOWIĄCYCH KADRĘ RATOWNICZĄ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI ALE TAKŻE NA KĄPIELISKACH EUROPY CZY PLAŻACH OCEANÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

DSC06629.JPG

MŁODSZY RATOWNIK WOPR

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób pragnących rozpocząć przygodę z ratownictwem wodnym. Absolwent kursu zna podstawy funkcjonowania ratownictwa wodnego, podstawowe techniki samoratownictwa i ratownictwa, potrafi obsługiwać indywidualny sprzęt ratowniczy oraz jest w stanie udzielić pierwszej pomocy. Szkolenie obejmuje zajęcia na pływalni, wodach otwartych oraz wykłady teoretyczne. Kończy się egzaminem wewnętrznym oraz nadaniem stopnia organizacyjnego.

Wymagania formalne: 14 lat, dobra kondycja fizyczna, dobra umiejętność pływania, umiejętność pracy w zespole, brak przeciwwskazań zdrowotnych. STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR NIE UPRAWNIA DO PRACY ZAWODOWEJ!

RATOWNIK WOPR
RATOWNIK WODNY

Jest to szkolenie łączące dwa kursy – na stopień organizacyjny ratownika WOPR oraz kursem przygotowującym do uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wymaganych ustawowo do uzyskania uprawnień ratownika wodnego. Szkolenie obejmuje zajęcia na pływalni, wodach otwartych oraz wykłady teoretyczne. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym oraz nadaniem stopnia organizacyjnego (ratownik WOPR) oraz uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia ratowników wodnych.

 

Wymagania formalne: 16 lat, dobra kondycja fizyczna, stopień młodszego ratownika WOPR, umiejętność pracy w zespole, brak przeciwwskazań zdrowotnych.

DSC08470.JPG
bottom of page