Zapisy oraz wszelkie dodatkowe kwestie (finansowe, dodatkowych wymagać, etc.) prowadzimy mailowo (katowice@slaskiewopr.pl) oraz telefonicznie (509 - 233 - 165).
RATOWNIK WOPR / RATOWNIK WODNY
Jest to szkolenie łączące dwa kursy – na stopień organizacyjny ratownika WOPR oraz kursem przygotowującym do uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wymaganych ustawowo do uzyskania uprawnień ratownika wodnego. Szkolenie obejmuje zajęcia na pływalni, wodach otwartych oraz wykłady teoretyczne. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym oraz nadaniem stopnia organizacyjnego (ratownik WOPR) oraz uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia ratowników wodnych.
 
Wymagania formalne: 16 lat, dobra kondycja fizyczna, stopień młodszego ratownika WOPR, umiejętność pracy w zespole, brak przeciwwskazań zdrowotnych. STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR NIE UPRAWNIA DO PRACY ZAWODOWEJ!
Aby podjąć pracę zawodową w charakterze ratownika wodnego należy spełnić warunki: posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego (certyfikat ukończenia szkolenia ratowników wodnych), być członkiem odpowiedniego podmiotu (członkostwo w naszym oddziale spełnia ten warunek), posiadać dodatkowe uprawnienienie (sternik motorowodny, płetwonurek, żeglarz jachtowy, etc.), posiadać aktualne uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Wymagana jest pełnoletność.