Rafał  Gierlotka ps. Krol

WICEPREZES ZARZĄDU

KWALIFIKACJE

Ratownik wodny, ratownik morski WOPR, płetwonurek, sternik motorowodny, przeszkolony z zakresu ewakuacji technikami linowymi, Indywidualnych Technik Ratunkowych.
Od wielu lat bardzo mocno związany z oddziałem miejskim w Katowicach. Brał udział i współorganizował największe i najbardziej wymagające pokazy, ćwiczenia i zabezpieczenia. Dowódca sekcji – ratownik/sternik Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej – Plutonu Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego (sekcja ewakuacji). Wielokrotnie odznaczany przez Zarząd Główny WOPR, odznaczony medalem za ofiarność i odwagę.
W oddziale odpowiedzialny za koordynację działań pod względem logistycznym, operacyjnym i technicznym.

PRYWATNIE

Prywatnie wiceprezes zarządu firmy nowoczesnych technologii przemysłowych.