top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraWOPR Katowice

Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa

Nasz v-ce prezes a zarazem v-ce prezes Śląskiego WOPR Jarosław Zwierzyna uczestniczy w organizowanym w dniach 21-22 listopada br. w Szczecinie I Międzynarodowym Kongresie Polskiej Federacji Ratownictwa oraz V Konferencji Ratownictwa Wodnego.


To nieczęste zobaczyć Jarka w takim stroju ale jako reprezentant Śląskiego WOPR, naszego Oddziału oraz Komisji ds. Innowacji Technicznych i Technologicznych Śl. WOPR prezentuje się naprawdę okazale - czekamy na taki strój w trakcie zajęć praktycznych :)

Z naukowego podejścia do ratownictwa wodnego jest to bardzo ważne wydarzenie dla ratowników. Tym bardziej cieszymy się, że nasz instruktor poszerza swoją wiedzę w tak cenionym w środowisku gronie.

Kongres obejmującej zagadnienia zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa wodnego oraz turystyki, rekreacji, sportu i kultury fizycznej. Głównym celem jest połączenie środowisk naukowych oraz praktyków działających w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa wodnego. Wymiana poglądów i doświadczeń w dziedzinie ratownictwa wodnego, turystyki, rekreacji i sportu dla rozwoju bezpieczeństwa na świecie.


Zakres tematyczny kongresu:

- Problematyka ratownictwa wodnego w Europie i na świecie

(propagowanie bezpiecznego zachowania się osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, Lifesaving education In EQF, ratownictwo wodne – specjalistyczne: lodowe, skuterowe, przeciwpowodziowe, na wodach szybko płynących, techniki linowe w ratownictwie wodnym, sprzęt ratunkowy i ratowniczy stosowany na wodach morskich i śródlądowych oraz pływalniach.

- Procedury ratownicze

- Techniki ratownicze

- Metodyka nauczania

- Logistyka działań ratunkowych

- Współdziałanie służb ratowniczych

- Psychologiczne aspekty działań ratowniczych

- Menagment in rescue


Na zdjęciu poniżej (od lewej):

Jarosław Zwierzyna - doktorant, przedstawiać nie trzeba

dr Dariusz Skalski - autor ponad 20 publikacji nt. ratownictwa i bezpieczeństwa na obszarach wodnych

dr Klaus Wilkens - prezydent International Life Saving Federation of Europe oraz DLRG (Niemieckie Towarzystwo Ratowania Życia)

Marcin Marcak - v-ce Prezes Śl. WOPR

dr Aleksander Saily - sekretarz naukowy komitetu naukowego konferencji.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page