top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraWOPR Katowice

Bezpieczne wakacje - bezpieczna woda

Inicjatywa Straży Miejskiej w Katowicach: Akcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego.


Powszechnie wiadomo, że nauka jest najskuteczniejsza wtedy, gdy jest formą zabawy czy konkurencji. Tak było i tym przypadku. Uczniowie podzieleni na grupy wykonywali zadania, dzięki którym mogli nauczyć się m. in. jak przeprowadza się resuscytację krążeniowo- oddechową, ratuje osobę tonącą oraz przypomnieć zasady bezpiecznego zachowania.  Drużyny za swoje dobre odpowiedzi i wypełnione zadania zostały nagrodzone upominkami przydatnymi podczas wakacyjnych wędrówek.Ideą programu jest aby dzieci pozyskały i dla swoich potrzeb szereg prostych i nieskomplikowanych metod zachowań oraz umiejętności praktycznych w sytuacjach niebezpiecznych. W tym roku uczniowie zmagali się w: przygotowaniach do akcji ratowniczej na wodą, ratowaniu tonącego przy wykorzystaniu rzutki ratowniczej, wynoszeniu rannego, pierwszej pomocy przedmedycznej, znajomościach wyposażenia roweru, znajomościach przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich.   Mamy nadzieję, że spotkania na długo pozostaną w pamięci dzieci, a zdobyta wiedza i wrażenia będą niezapomniane.


Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym!

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page