Natalia Palka

WICEPREZES ZARZĄDU

DS. ORGANIZACYJNYCH

Ratownik wodny, ratownik morski WOPR, płetwonurek, sternik motorowodny, radiooperator SRC.
Współodpowiedzialna za szkolenia dla sterników. Uczestniczyła w wielu zabezpieczeniach i imprezach współorganizowanych przez oddział.  Współpracuje z Sekcji Psów Ratowniczych.
Odznaczona Srebrną Odznaką WOPR Za Zasługi.
W oddziale odpowiedzialna za dokumentację i kwestie organizacyjne. 

KWALIFIKACJE