Zapisy oraz wszelkie dodatkowe kwestie (finansowe, dodatkowych wymagać, etc.) prowadzimy mailowo (katowice@slaskiewopr.pl) oraz telefonicznie (509 - 233 - 165).
MŁODSZY RATOWNIK WOPR 
Jest to szkolenie przeznaczone dla osób pragnących rozpocząć przygodę z ratownictwem wodnym. Absolwent kursu zna podstawy funkcjonowania ratownictwa wodnego, podstawowe techniki samoratownictwa i ratownictwa, potrafi obsługiwać indywidualny sprzęt ratowniczy oraz jest w stanie udzielić pierwszej pomocy. Szkolenie obejmuje zajęcia na pływalni, wodach otwartych oraz wykłady teoretyczne. Kończy się egzaminem wewnętrznym oraz nadaniem stopnia organizacyjnego.
 
Wymagania formalne: 14 lat, dobra kondycja fizyczna, dobra umiejętność pływania, umiejętność pracy w zespole, brak przeciwwskazań zdrowotnych. STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR NIE UPRAWNIA DO PRACY ZAWODOWEJ!
 
Aby podjąć pracę zawodową w charakterze ratownika wodnego należy spełnić warunki: posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego (certyfikat ukończenia szkolenia ratowników wodnych), być członkiem odpowiedniego podmiotu (członkostwo w naszym oddziale spełnia ten warunek), posiadać dodatkowe uprawnienienie (sternik motorowodny, płetwonurek, żeglarz jachtowy, etc.), posiadać aktualne uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Wymagana jest pełnoletność.