Szkolenie z pracy pociągowej – Sled Dog Training Course

 

Sekcja Psów Ratowniczych OM WOPR Katowice zaprasza na szkolenie z pracy pociągowej 29.01.2018r.
Cena:
400 zł / osobę – 4 noclegi z wyżywieniem – śniadania i obiadokolacje
40 zł / psa za pobyt w ośrodku

Szkolenie:
100 zł / psa należącego do WOPR Katowice
200 zł / pozostałe psy

Koszty ogniska, kuligu – płatne na miejscu dla chętnych.

Cena obejmuje:
– 4 noclegi w pokojach 2os lub 3os z łazienkami
– 4 śniadania i obiadokolacje
– koszulkę pamiątkową
– szkolenie psów z posłuszeństwa i pracy pociągowej
– certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Zgłoszenia na adres mailowy:
silesianrescuedogsteam@gmail.com
W zgłoszeniu proszę podać
– imiona i nazwiska wszystkich osób
– ilość i imiona psów, wiek, płeć, rasę
– rozmiar koszulki dla uczestniczących w szkoleniu

Zgłoszenia przyjmujemy do końca listopada – ze względu na ograniczona ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń z opłaconą zaliczką. Po wysłaniu zgloszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie, dane do przelewu i harmonogram wpłat. (pierwsza wpłata 200/zł od osoby i 100/zł od psa do 5 dni od zgłoszenia, druga wpłata do końca grudnia 2017.)

Silesian Rescue Dogs Team WOPR Katowice invites to Sled Dog Training Course 29.01.2018r.
Costs of accommodation:
400 Zloty / person – 4 half-boards
40 Zloty / dog for staying at the hotel

Costs of training course:
100 Zloty / dog that is belonging to WOPR Katowice
200 Zloty / dog that is not belonging to WOPR Katowice

Costs of campfire and sleigh party can be paid at the hotel for everyone who wants.

The price includes:
-Accommodation: 4 overnight stays in rooms for 2-3 people with bathroom.
-Food: 4 breakfasts and lunch and dinner in one
-Commemorative T-shirt from training course
-Obedience and Sled Dog Training course
-Certificate of participating in training course

Applications shall be sent to the following e-mail address: silesianrescuedogsteam@gmail.com
In the application please indicate:
-Names and Surnames of persons taking part in a training course
-Number, names, age, sex and breed of dogs
-T-shirt size for people taking part in a training course

Applications will be taken until the end of November- because of the limited number of places, decision to accept is going to be dependent to a sequences of applications with a advance payment already paid for. After sending an application, you will receive confirmation, bank transfer information and the timetable of payments (first payment- 200 Zloty/ person and 100 Zloty/ dog till 5 days from applying, second payment till the end of December 2017).

https://www.facebook.com/events/374742549636964/?active_tab=about