KURS SRC I LRC

KURS SRC i LRC
UWAGA! Dla członków OM WOPR Katowice z podbitą książeczką i opłaconymi składkami na rok 2018 – 50 zł zniżki od ceny kursu!
INNE MIEJSCOWOŚCI I TERMINY SĄ DOSTĘPNE TUTAJ
 
Świadectwo Morskiego Operatora Łączności Radiowej Krótkiego (SRC) i Dalekiego Zasięgu (LRC) jest jednym z wielu uprawnień spełniającym wymagania Ustawy w zakresie dodatkowych uprawnień i patentów przydatnych do wykonywania ratownictwa wodnego.
 
 
Zapraszamy na kurs radiooperatora SRC  (18.01.2018 r. Katowice, ul. Cicha 10 – siedziba Śląskiego WOPR obok CH “Silesia”) – jest to świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1; oraz LRC – świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi.
Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC (ang. Short Range Certificate) jest, obok uprawnień do prowadzenia jachtu,bardzo ważnym dokumentem wymaganym podczas organizacji rejsów morskich krajowych i zagranicznych. Posiadaczem świadectwa operatora SRC nie musi być prowadzący dany jacht. Po szkoleniu SRC będziesz umieć posługiwać się sprzętem służącym łączności bliskiego zasięgu SRC na morzu. Szkolenie jest niezbędne żeglarzom planującym prowadzić rejsy morskie. Uprawnienie te za granicą są czasem sprawdzane częściej niż patenty żeglarskie (na przykład w Chorwacji czy w UK). 
 
Kursy SRC na świadectwo radiooperatora łączności bliskiego zasięgu SRC prowadzimy przeważnie w cyklach 1-dniowych i trwają około max 5 h (z przerwami). Kurs LRC trwa 2 dni (1 dzień SRC – podstawowy – 2 dzień LRC – rozszerzony) Dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń staramy się je prowadzić w małych grupach. Główny nacisk kładziemy na ćwiczenia na rzeczywistym sprzęcie radiowym (do 2 osób przy jednym radiotelefonie), których uzupełnieniem jest teoria.
SZKOLENIE
Część teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia związane z radiem VHF oraz DSC, ale także NAVTEX, radiopławy EPIRB, transpondery radarowe SART, system GMDSS. Kursy przeznaczone są dla żeglarzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę praktyczna i teoretyczną w posługiwaniu się radiem VHF.Wykonamy wszystkie procedury związane z ustawianiem odbiornika, nawiązywaniem łączności rutynowej, pilnej oraz łączności w niebezpieczeństwie. Przećwiczymy procedury alarmowania oraz odwoływania fałszywych alarmów, po to by móc wezwać pomoc na morzu oraz jej kompetentnie udzielać. Wszystkie procedury radiowe ćwiczymy włącznie z zastosowaniem cyfrowego selektywnego wywołania czyli DSC.
EGZAMIN
Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) i LRC przeprowadzają Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Koszt egzaminu to 100 pln, świadectwo 25 pln. Polskie świadectwo ważne jest bezterminowo i na całym świecie. Egzamin dla tego kursu odbędzie się 25.01.2018 r o godz. 9:00 w delegaturze UKE w Siemianowicach Śląskich.
CENA:
Kurs kosztuje 320 zł. Z uwagi na wymóg zgłoszenia do UKE minimum na 14 dni przed egzaminem osób chcących przystąpić do egzaminu na świadectwo SRC lub LRC – ZAPISY PRZYJMUJEMY TYLKO DO 10.01.2018r!
ZAPISY I INFORMACJE:
Tel.: 786 189 230

KURS SRC i LRC w KATOWICACH

Kurs  SRC i LRC: Morskiego Operatora Krótkiego i Dalekiego Zasięgu w Katowicach.
Kurs SRC
Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC ( kurs SRC – ang. Short Range Certificate) jest, obok uprawnień do prowadzenia jednostki motorowej lub żaglowej, ważnym dokumentem wymaganym podczas rejsów morskich krajowych i zagranicznych. Po kursie na operatora SRC będziesz umiał posługiwać się sprzętem służącym łączności bliskiego zasięgu SRC na morzu. Po zdaniu egzaminu uzyskasz międzynarodowy Certyfikat SRC (lub LRC) wydany przez UKE. Szkolenie jest niezbędne sternikom planującym prowadzić rejsy morskie. Uprawnienie te za granicą są czasem sprawdzane częściej niż patenty żeglarskie (na przykład w Chorwacji czy w UK).
Kurs odbędzie się w siedzibie Śląskiego WOPR przy ul. Cichej 10 (obok CH “Silesia”) w dn. 20.04.2017 r.
(kurs LRC dodatkowo jeszcze 21.04) w godzinach od 15:30 do 20:30.
Bliższe informacje pod adresem: www.artsailing.pl/kurs-src-katowice
Telefonicznie: 786 189 230