NABÓR NA SZKOLENIA

Zarząd Oddziału Miejskiego ogłasza nabór na szkolenia przygotowujące do działań
w ratownictwie wodnym oraz do egzaminów:

MŁODSZY RATOWNIK WOPR:

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób pragnących rozpocząć przygodę
z ratownictwem wodnym. Absolwent kursu zna podstawy funkcjonowania ratownictwa wodnego, podstawowe techniki samoratownictwa i ratownictwa, potrafi obsługiwać indywidualny sprzęt ratowniczy oraz jest w stanie udzielić pierwszej pomocy. Szkolenie obejmuje zajęcia na pływalni, wodach otwartych oraz wykłady teoretyczne. Kończy się egzaminem wewnętrznym oraz nadaniem stopnia organizacyjnego.

Wymagania formalne: 14 lat, dobra kondycja fizyczna, dobra umiejętność pływania, umiejętność pracy w zespole, brak przeciwwskazań zdrowotnych.

STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR NIE UPRAWNIA DO PRACY ZAWODOWEJ!

RATOWNIK WOPR – RATOWNIK WODNY:

Jest to szkolenie łączące dwa kursy – na stopień organizacyjny ratownika WOPR oraz kursem przygotowującym do uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wymaganych ustawowo do uzyskania uprawnień ratownika wodnego. Szkolenie obejmuje zajęcia na pływalni, wodach otwartych oraz wykłady teoretyczne. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym oraz nadaniem stopnia organizacyjnego (ratownik WOPR) oraz uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia ratowników wodnych.

Wymagania formalne: 16 lat, dobra kondycja fizyczna, stopień młodszego ratownika WOPR, umiejętność pracy w zespole, brak przeciwwskazań zdrowotnych.

STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR NIE UPRAWNIA DO PRACY ZAWODOWEJ!

 

ZAPISY:

Zapisy oraz wszelkie dodatkowe kwestie (finansowe, dodatkowych wymagać, etc.) prowadzimy mailowo (katowice@slaskiewopr.pl).

 

Aby podjąć pracę zawodową w charakterze ratownika wodnego należy spełnić warunki: posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego (certyfikat ukończenia szkolenia ratowników wodnych), być członkiem odpowiedniego podmiotu (członkostwo w naszym oddziale spełnia ten warunek), posiadać dodatkowe uprawnienia (sternik motorowodny, płetwonurek, etc.), posiadać aktualne uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Wymagana jest pełnoletność.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.