KURSY SRC

KURSY SRC

Zorganizowanie rejsu morskiego bez chociaż jednej osoby posiadającej uprawnienia do obsługi urządzeń systemu GMDSS nie jest możliwe. Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (Kursy SRC – ang. Short Range Certificate) jest, obok uprawnień do prowadzenia jachtu,bardzo  ważnym dokumentem wymaganym podczas organizacji rejsów morskich krajowych i zagranicznych. Posiadaczem świadectwa operatora SRC nie  musi być prowadzący dany jacht. Po szkoleniu SRC będziesz umieć posługiwać się sprzętem służącym łączności bliskiego zasięgu SRC na morzu. Szkolenie jest  niezbędne żeglarzom planującym prowadzić rejsy morskie. Uprawnienie te za granicą są czasem sprawdzane częściej niż patenty żeglarskie (na przykład w Chorwacji czy w UK).

Szkolenie:

Kursy SRC na świadectwo radiooperatora łączności bliskiego zasięgu SRC prowadzimy  przeważnie w cyklach 1-dniowych i trwają około max 5 h (z przerwami). Dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń staramy się je prowadzić  w małych grupach. Główny nacisk kładziemy na ćwiczenia na rzeczywistym sprzęcie radiowym (do 2 osób przy jednym radiotelefonie), których uzupełnieniem jest teoria.

Część teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia związane z radiem VHF oraz DSC, ale także NAVTEX, radiopławy EPIRB, transpondery radarowe SART, system GMDSS. Kursy przeznaczone są dla żeglarzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę praktyczna i teoretyczną w posługiwaniu się  radiem VHF.Wykonamy wszystkie procedury związane z ustawianiem odbiornika, nawiązywaniem łączności rutynowej, pilnej oraz łączności w niebezpieczeństwie. Przećwiczymy procedury alarmowania oraz odwoływania fałszywych alarmów, po to by móc wezwać pomoc na morzu oraz jej kompetentnie udzielać. Wszystkie procedury radiowe ćwiczymy włącznie z zastosowaniem cyfrowego selektywnego wywołania czyli DSC.

Wykładowcy:

Zajęcia będą prowadzone przez: kpt. Bogdana Sobiło lub instruktora żeglarstwa Jarosława Podoskiego.   Bogdan Sobiło  jest autorem  podręcznika “Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu – poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków”. Oboje mają duże doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu jachtów po morzu, posiadają licencje operatorów SRC i LRC i doświadczenie w ich praktycznym użyciu.

Egzamin i terminy:

Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) przeprowadzają Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Koszt egzaminu to 100 pln, świadectwo 25 pln. Polskie świadectwo ważne jest bezterminowo i na całym świecie.
Dla grup powyżej 10 osób istnieje mozliwość ustalenia indywidualnego terminu egzaminu. Dla takich grup egzamin odbywa sie na sesji wyjazdowej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej bez potrzeby wyjazdu do odpowiedniej Delegatury w kraju.
Dla grup poniżej 10 osób (minimum 5) – termin kursu jest dostosowywany do harmonogramu egzaminów UKE na dany rok, który publikowany jest na stronach UKE i dostępny  TUTAJ.
Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Teoria to test, złożony z trzech modułów po 5 pytań testu jednokrotnego wyboru. W każdym module można popełnić do dwóch błędów. Test generowany jest z bazy dostępnej na stronie Urzędu.

Stałe terminy egzaminów i sesje dodatkowe publikujemy również na naszej stronie głównej.

Cena:

Kurs kosztuje 320 zł. Przed kursem należy wypełnić wniosek o przystąpienie do egzaminu i wydanie świadectwa operatora SRC.
Nie później niż dwa tygodnie  przed terminem egzaminu  należy wysłać komplet dokumentów każdego kandydata do Sekretariatu UKE w Gdyni.
Dokumenty:
– wypełniony wniosek
– 2 zdjęcia (opisane na odwrocie)
– dowód wpłaty 125 pln (za świadectwo i egzamin) na konto:

NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa MOR

Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej UKE
Ul. Kielecka 103
81-650 Gdynia
Odpowiednie wnioski do wypełnienia kursanci otrzymają drogą mailową.

Kontakt i zapisy:

Zgłoszenia z całego kraju przyjmujemy drogą mailową: kyma.kursy@gmail.com 
oraz pod nr tel: 516 016 323

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE KURSU SRC

Komentarze są wyłączone.