KURS RATOWNIKA WODNEGO

KIM JEST RATOWNIK WODNY?

w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011, Nr 208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest to osoba:

posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich*

oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym** i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy*** z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410, z późniejszymi zmianami), zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu.

* Spełnienie tego wymogu gwarantuje udział i zaliczenie egzaminów (teoretycznego i praktycznego) w szkoleniu prowadzonym przez OM WOPR Katowice

** Uzyskane patenty i uprawnienia (żeglarskie, motorowodne, płetwonurkowe, pływackie, łączności itp.) – do uzyskania na innych kursach organizowanych przez OM WOPR Katowice

*** Ukończony kurs KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) i uzyskany tytuł „RATOWNIKA” – do uzyskania na innych kursach współorganizowanych przez OM WOPR Katowice

 

Szkolenie prowadzone przez OM WOPR Katowice zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE KURSU

Komentarze są wyłączone.