Ćwiczenia na Przemszy

Ratownicy Oddziału Miejskiego WOPR Katowice z FOC Plutonu Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego w Katowicach 3 grudnia 2017 przeprowadzili ćwiczenia z grupą  śmiałków- studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – kierunek: wychowanie fizyczne  . Ochotnicy mieli okazję nauczyć się posługiwać sprzętem ratowniczym, poznać na sobie sposoby ewakuacji wysokościowych- linowych. Mieli także możliwość sprawdzić nabyte umiejętności w trudnych warunkach terenowych. Obie strony miały możliwość szlifowania zdobytych wcześniej umiejętności. Studenci podnieśli poziom umiejętności praktycznych w zakresie technik indywidualnych, a Nasi ratownicy doskonalili techniki ewakuacji zbiorowych i manewrowania grupą ewakuantów. Niska temperatura i tempo wykonywanych zadań przenosiło się u niektórych na wysoki poziom stresu, z którym musieli sobie radzić podczas wykonywania czynności ratowniczych. Zespoły ćwiczebne rotowały pomiędzy sześcioma stanowiskami: przeprawa linowa mostem Pałkiewicza nad rzeką Przemszą, ratowanie tonącego spływającego z cieku wodnego z użyciem rzutki rękawowej, ewakuacja poszkodowanego zaopatrzonego w deskę ortopedyczną za pomocą pojazdu brodząco-pływającego Argo; wydobycie osoby uwięzionej w przestrzeni powietrznej przewróconej jednostki pływającej oraz obrócenie jej powrotnie na stępkę; szybka ewakuacja skuterem ratowniczym według amerykańskiego skandartu K-38; podjęcie na pokład jednostki ratowniczej RIB z zastosowaniem Jason’s Cradle, noszy ortopedycznych oraz sposobem zaimprowizowanym na wysoki brzeg. Zamierzonym, lecz ukrytym celem zajęć dla pozorantów był sprawdzian odporności zarówno psychicznej, jak i fizycznej głównie w aspekcie odczuwalnego wychłodzenia, które jednak nie mogła przyćmić najważniejszego zadania jakim jest nauka ratowania życia. 

FOTORELACJA:

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.