Organizacja pracy Zarządu w marcu

Wszelkie sprawy formalne, w tym podbicie legitymacji na rok 2019 można załatwić w biurze Oddziału (ul. Cicha 10) w czwartek (21.03) w godzinach 16:00-10:00 oraz w trakcie trwania zajęć w Pałacu Młodzieży w soboty w godzinach 11:00-13:00.

Sprawy pilne: prosimy o kontakt telefoniczny 509-233-165 lub mailowo katowice@slakiewopr.pl. 

PRZYPOMINAMY O OPŁACENIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019

KURS SRC

Ogłaszamy nabór na szkolenie operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC wymagane do samodzielnego prowadzenia rejsów morskich. W części krajów są to uprawnienia ważniejsze niż patenty.

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom konwencji SOLAS na obszarze morza A1.

Szkolenie odbędzie się 21 marca o godzinie 16:00 w biurze Oddziału Miejskiego WOPR w Katowicach (ul. Cicha 10). Będzie to ostatnie szkolenie przed kwietniowym egzaminem.

Egzamin państwowy odbędzie się w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich.

Zapisy oraz szczegóły (koszty, wymogi, etc.): katowice@slaskiewopr.pl / 509-233-165

SZKOLENIE SRC

Ogłaszamy nabór na szkolenie operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC wymagane do samodzielnego prowadzenia rejsów morskich. W części krajów są to uprawnienia ważniejsze niż patenty.

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom konwencji SOLAS na obszarze morza A1.

Szkolenie odbędzie się 5 marca o godzinie 16:00 w biurze Oddziału Miejskiego WOPR w Katowicach (ul. Cicha 10).

Egzamin państwowy odbędzie się w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich.

Zapisy oraz szczegóły (koszty, wymogi, etc.): katowice@slaskiewopr.pl / 509-233-165

NABÓR NA SZKOLENIA

Zarząd Oddziału Miejskiego ogłasza nabór na szkolenia przygotowujące do działań
w ratownictwie wodnym oraz do egzaminów:

MŁODSZY RATOWNIK WOPR:

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób pragnących rozpocząć przygodę
z ratownictwem wodnym. Absolwent kursu zna podstawy funkcjonowania ratownictwa wodnego, podstawowe techniki samoratownictwa i ratownictwa, potrafi obsługiwać indywidualny sprzęt ratowniczy oraz jest w stanie udzielić pierwszej pomocy. Szkolenie obejmuje zajęcia na pływalni, wodach otwartych oraz wykłady teoretyczne. Kończy się egzaminem wewnętrznym oraz nadaniem stopnia organizacyjnego.

Wymagania formalne: 14 lat, dobra kondycja fizyczna, dobra umiejętność pływania, umiejętność pracy w zespole, brak przeciwwskazań zdrowotnych.

STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR NIE UPRAWNIA DO PRACY ZAWODOWEJ!

RATOWNIK WOPR – RATOWNIK WODNY:

Jest to szkolenie łączące dwa kursy – na stopień organizacyjny ratownika WOPR oraz kursem przygotowującym do uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wymaganych ustawowo do uzyskania uprawnień ratownika wodnego. Szkolenie obejmuje zajęcia na pływalni, wodach otwartych oraz wykłady teoretyczne. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym oraz nadaniem stopnia organizacyjnego (ratownik WOPR) oraz uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia ratowników wodnych.

Wymagania formalne: 16 lat, dobra kondycja fizyczna, stopień młodszego ratownika WOPR, umiejętność pracy w zespole, brak przeciwwskazań zdrowotnych.

STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR NIE UPRAWNIA DO PRACY ZAWODOWEJ!

 

ZAPISY:

Zapisy oraz wszelkie dodatkowe kwestie (finansowe, dodatkowych wymagać, etc.) prowadzimy mailowo (katowice@slaskiewopr.pl).

 

Aby podjąć pracę zawodową w charakterze ratownika wodnego należy spełnić warunki: posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego (certyfikat ukończenia szkolenia ratowników wodnych), być członkiem odpowiedniego podmiotu (członkostwo w naszym oddziale spełnia ten warunek), posiadać dodatkowe uprawnienia (sternik motorowodny, płetwonurek, etc.), posiadać aktualne uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Wymagana jest pełnoletność.