UWAGA!!

Przedłużenie ważności legitymacji WOPR po opłaceniu składki członkowskiej na rok 2019:

13.12 (czwartek) w biurze Oddziału (ul. Cicha 10) w godzinach 16:00-19:00;

15.12 (sobota) na Pływalni Pałacu Młodzieży w Katowicach w godzinach 11:00-13:00

20.12 (czwartek) w biurze Oddziału (ul. Cicha 10) w godzinach 16:00-19:00.

Składka nie ulega zmianie i wynosi 50 złotych. Nie zawiera ubezpieczenia.
Przypominamy, że zgodnie z przepisami jest to jeden z warunków koniecznych do posiadania uprawnień do pracy.

Odszedł na wieczną wachtę

W wieku 85 lat zmarł Wojciech Płóciennik.

Komendant Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (1962-1967).

Prezes Zarządu Głównego WOPR (1967-1969) oraz Prezes WOPR V, VI i VII kadencji (1987-2001).

Prezes Honorowy WOPR (2001), Członek Honorowy WOPR (1972), członek założyciel WOPR, Sekretarz Generalny WOPR (1969-1987).

Nauczyciel w Szkole Podstawowej, Czarny Dunajec, Jabłonka (1950-1952), służba w Wojskach Ochrony Pogranicza (1952-1954), praca w administracji, Pruszków (1955-1962), Sekretarz i wiceprezes Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Kultury Fizycznej i Turystyki (1962-1969), WOPR (1969-2001).

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE GRUP KSRG

W dniach 20-21.10.2018 od godz.15.00 odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa i ewakuacji powodziowych na zalewie Dziećkowice, Baza WOPR Katowice na terenie powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w miejscowości: Imielin\Chełm Śląski.  

W ćwiczeniach uczestniczyły  zespoły Grup Operacyjnych Śląskiego WOPR, Specjalnej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego PSP  Bytom, JRG PSP Tychy,  OSP Imielin, Chełm Śląski, Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej w Katowicach: Pluton Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego,  Wojewódzka Formacją Obrony Cywilnej w Katowicach: Sekcja Ewakuacyjna Chorągwi Śląskiej ZHP. Celem głównym ćwiczeń było zgrywanie grup ratowniczych różnych formacji i podmiotów  Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Ćwiczenia dotyczyły realizacji  pośrednich celów:

1.  zgrywania łączności

2. manewrowania dużymi grupami ludzi

3. organizowaniem się w rozśrodkowaniu na dużym obszarze

4. instruowaniem innych ratowników celem wykonania zadania

5. kierowaniem  innymi formacjami systemu

6. samodzielności i wszechstronności  w wykonaniu zadań

7. poznania techniki układania worków z piaskiem

8. działania w porze nocnej i przez okres ponad 24h bez przerwy

9. sprawdzianu mobilizacji i mobilności

Formą realizacji zadań był Obwód ćwiczebny – wachty samodzielnie rotowały pomiędzy 9 epizodami na 5 stacjach. Docierały na stanowiska zawsze z boi rozprowadzającej ze środka zbiornika, a z tam tond podawany był  azymut poszczególnych stanowisk, kolejność dowolna.  

 

ST.1.”BALKON“”
1.a.ewakuacja osoby urazowej zaopatrzonej w deskę ortopedyczną z zalanego budynku na jednostkę pływającą za pomocą 2 drabin. W asekuracji linowej.
1.b. Załadunek 20 worków z piaskiem mechanicznie żurawiem portowym, transport wodą, rozładunek ręczny i ustawienie worków na nabrzeżu wg. poznanej techniki.

ST.2 .”WIEŻA
2.a. transfer ratowników na dach zalanego budynku za pomocą technik wysokościowych linowych z jednostki pływającej i wykonanie zadania z R1.  (wspinalnia treningowa WOPR  K- ce na nabrzeżu portowym)
2.b. wykonania ratowniczego zadania specjalnego w wodzie w suchym skafandrze.

ST.3 “KLIF
3.a.odszukanie za pomocą podanego azymutu osób na brzegu na drzewie lub lądzie podjęcie na pokład i  oraz wykonanie WBLS
3.b. ewakuacja z wysokiego piaszczystego klifu :  techniką z chwytem  Rauteka/w desce ortopedycznej

ST.4. “PRZEMSZA”
4 a. ewakuacja na drugi brzeg cieku powodziowego (rzeki Przemszy) osób za pomocą : przeprawy linowej Pałkiewicza  i Tybetańskiej
4 b.  przeprawy promowej -pontonowej

Godz.1.50KONWÓJ” poszukiwania jednostkami motorowymi w różnych szykach poszukiwawczych obiektu ukrytego na zalewie.

Wśród Obserwatorów znaleźli się:
 – przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa U.W.      
 -przedstawiciel    Komendy Wojewódzkiej PSP (obecny od dechy do dechy )
 -prezesi: Śląskiego WOPR i WOPR Katowice

Link do zdjęć (A. Mosler):
https://www.facebook.com/pg/Oddział-Miejski-WOPR-Katowice-180840262110267/photos/?tab=album&album_id=920154254845527

Podziękowania za pomoc w organizacji  kierujemy do: Komendanta PSP Tychy ,Komandora Y.C. Opty, Firmie Szagru za motorówkę  SRB 60, Kucharkom z ZHP za pyszną grochówę.                             

Szczególnie Komendant pragnie podziękować przyjaciołom – ratownikom z Formacji Obrony Cywilnej: Plutonu Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego, którzy tym razem wcielili się w rolę instruktorów i organizowali, zabezpieczali ćwiczenia innych grup prze całą noc.

Dziękuję

Jarosław Zwierzyna

Komendant FOC
V-ce Prezes ds. szkolenia