SZKOLENIE SRC

Ogłaszamy nabór na szkolenie operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC wymagane do samodzielnego prowadzenia rejsów morskich. W części krajów są to uprawnienia ważniejsze niż patenty.
 
Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom konwencji SOLAS na obszarze morza A1.
 
 
Szkolenie odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 16:00 w biurze Oddziału Miejskiego WOPR w Katowicach (ul. Cicha 10). Będzie to ostatnie szkolenie przed kwietniowym egzaminem.
 
Egzamin państwowy odbędzie się w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
Zapisy oraz szczegóły (koszty, wymogi, etc.): katowice@slaskiewopr.pl / 509-233-165

SZKOLENIE SRC

Ogłaszamy nabór na szkolenie operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC wymagane do samodzielnego prowadzenia rejsów morskich. W części krajów są to uprawnienia ważniejsze niż patenty.

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom konwencji SOLAS na obszarze morza A1.

Ostatnie szkolenie przed egzaminem odbędzie się 27 marca o godzinie 16:00 w biurze Oddziału Miejskiego WOPR w Katowicach (ul. Cicha 10). Będzie to ostatnie szkolenie przed kwietniowym egzaminem.

Egzamin państwowy odbędzie się 12 kwietnia w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich.

Zapisy oraz szczegóły (koszty, wymogi, etc.): katowice@slaskiewopr.pl / 509-233-165

 
 
 
 

Organizacja pracy Zarządu w marcu

Wszelkie sprawy formalne, w tym podbicie legitymacji na rok 2019 można załatwić w biurze Oddziału (ul. Cicha 10) w czwartek (21.03) w godzinach 16:00-10:00 oraz w trakcie trwania zajęć w Pałacu Młodzieży w soboty w godzinach 11:00-13:00.

Sprawy pilne: prosimy o kontakt telefoniczny 509-233-165 lub mailowo katowice@slakiewopr.pl. 

PRZYPOMINAMY O OPŁACENIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019