SZKOLENIA RATOWNICZE:

ZAPISY NA SZKOLENIA:

Zapisy między 13 września a 1 października. Szczegóły, dodatkowe informacje (w tym informacje o cenach kursów) oraz deklaracje: katowice@slaskiewopr.pl tel. 509 233 165.


MŁODSZY RATOWNIK WOPR:

Wymagania:

  • ukończone 12 lat
  • wysokie umiejętności pływackie i dobra kondycja
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu

Szkolenie:
Obejmuje podstawy ratownictwa wodnego oraz procedury działań ratowniczych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym WOPR i uzyskaniem stopnia Młodszego Ratownika WOPR, który NIE UPRAWNIA DO PRACY.


RATOWNIK WODNY (RATOWNIK WOPR):

Wymagania:

  • ukończony 16 rok życia
  • posiadanie stopnia Młodszego Ratownika WOPR
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu

Szkolenie:
Obejmuje wszystkie elementy ujęte w rozporządzeniu w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz elementy ujęte w szkoleniu na stopień Ratownika WOPR. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia ratowników wodnych oraz stopniem organizacyjnym RATOWNIKA WOPR, które NIE UPRAWNIAJĄ DO PRACY.


PRACA JAKO RATOWNIK WODNY:

Wymagania:

  • Ukończenie szkolenia ratowników wodnych z wynikiem pozytywnym;
  • Aktualny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP);
  • Dodatkowe uprawnienie przydatne w RW (np. patenty żeglarskie, motorowodne, nurkowe);
  • Członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania RW (np. Śląskie WOPR).

BEZPIECZNE WAKACJE 2018 Z WOPR KATOWICE

Widząc, że nasza akcja “BEZPIECZNE WAKACJE Z WOPR KATOWICE”  była w zeszłym roku bardzo pozytywnie odebrana postanowiliśmy i w tym roku przygotować serię z podstawowymi zasadami  i zachowaniami, które sprawiają, że nasz wypoczynek staje się bezpieczniejszy. Mamy nadzieję, że i w tym roku nasze działania zostaną docenione a co najważniejsze sprawią, że wszyscy wrócą z wypoczynku do domu. 

Życzymy bezpiecznego wypoczynku oraz spokojnych dyżurów ratownikom! 
Zarząd Oddziału Miejskiego WOPR Katowice

Dziękujemy pomysłodawcy i twórcy akcji – członkowi zarządu Pawłowi Cieplińskiemu