UWAGA! WAŻNE!

Zarząd Śląskiego WOPR zobowiązał wszystkich ratowników oddziałów i drużyn do aktualizacji swoich danych ratowniczych WOPR. W związku z tym każda osoba proszona jest o przyniesienie do biura Zarządu WOPR Katowice ul. Cicha 10 – do 17 marca 2017 (w każdy czwartek od godz. 16 – 19) kserokopii pierwszej strony legitymacji WOPR, strony z posiadanymi stopniami ratowniczymi, ksero aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia KPP (jeżeli posiada), ksero patentów (o ile posiada). Dla celów weryfikacji ważności legitymacji należy okazać przy oryginał legitymacji WOPR z wbitą pieczątka opłacenia składki na rok 2017.
W przypadku niemożności dostarczenia kopii w/wym dokumentów do podanego terminu – prosimy o przesłanie CZYTELNYCH skanów wszystkich wymienionych stron, zaświadczeń, patentów itp. na adres: katowice@slaskiewopr.pl
Składkę w wysokości 50,00 zł należy wpłacić na konto bankowe WOPR Katowice
BANK MILLENIUM: 53 1160 2202 00000000 4889 3282